SPRAWDŹ PRĘDKOŚĆ SWOJEJ USŁUGI


Prawidłowe wykonanie testu
Pamiętaj aby przed rozpoczęciem testu prędkości wyłączyć wszystkie aplikacje, które obciążają Twoje łącze internetowe. Za pomocą tego testu możesz zmierzyć prędkość pobierania danych, prędkość wysyłania danych. Wyniki pomiarów przedstawione są w "Megabitach na sekundę" (Mb/s).
Sprawdź prędkość podczas pobierania pliku